THAO GIẢNG KHỐI GHÉP

THAO GIẢNG KHỐI GHÉP

Thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn trường MN Phú Đức năm học 2019-2020;

Khối ghép tiến hành thao giảng 2 hoạt động ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Hoạt động 1: Lĩnh vực phát triển nhận thức. Hoạt động học: trò chuyện về ba mẹ của bé. Cô Văn Thị Cẩm Tú thực hiện tại nhóm lớp Nhà trẻ.

Hinh thao giang tuhinh thao giang tu 3hinh thao giang tu 2

Hoạt động 2: Lĩnh vực phát triển TC-KNXH. Hoạt động học: Dạy bé chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Cô Trần Thị Hạnh  thực hiện tại lớp Chồi 2.

hinh thao giang hanh

hinh thao giang hanh 3hinh thao giang hanh 2

         Tất cả giáo viên trong khối ghép có tinh thần học hỏi, ý thức chuẩn bị chu đáo. Tiến trình hoạt động hấp dẫn thu hút trẻ. Trẻ tham gia hoạt động tích cực.

          Các bước trong hoạt động diễn ra theo đúng trình tự, đúng phương pháp đặc trưng, phù hợp lĩnh vực và độ tuổi của trẻ. Giáo viên thực hiện có sự đầu tư trong soạn giảng, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho cô và trẻ, sử dụng và khai thác đồ dùng đạt hiệu quả trong hoạt động. Vì vậy, phát huy được tính tích cực của trẻ, trẻ đạt được mục tiêu của hoạt động.

          Sau dự giờ 2 hoạt động, tất cả giáo viên trong khối sôi nổi chia sẻ góp ý, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy. Qua đó 2 hoạt động đều được đồng nghiệp đánh giá xếp loại tốt 2 hoạt động/2 hoạt động.