ĐƠN XIN GỬI TRẺ TRƯỜNG MẦM NON PHÚ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GỬI TRẺ

                                           

Kính gửi: BGH Trường Mầm non Phú Đức.

Tôi tên:………………………………………………………………………….

Là phụ huynh cháu:……………………………………………………………………….

Sinh ngày……….tháng……….năm…………………………

Hiện ngụ tại: Số nhà……..Ấp………Xã………Huyện………….

Nơi đăng ký hộ khẩu:……………………………………………………….

Họ tên chủ hộ: ……………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin BGH  nhà trường cho tôi xin được gửi con vào học tại trường MN Phú Đức. Để cháu được vui chơi học tập và giao lưu cùng bạn bè trong các nhóm lớp.

Nếu tôi được gửi con vào trường tôi hứa sẽ thực hiện đúng nội qui qui định của nhà trường và tham gia đóng đầy đủ các khoản phí lệ phí cũng như các khoản tiền ăn của trẻ mà nhà trường qui định đúng thời gian.

Chân thành cảm ơn !

                                        Phú Đức, ngày….tháng….năm 2020

                                             Chữ ký phụ huynh học sinh