KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 -2020

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 -2020

20191204_073450

Sáng 04/12/2019, tại Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Tam Nông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện năm học 2019 – 2020”. Đến dự có đồng chí Lê Thị Mộng Tuyền, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo Tam Nông; ban giám hiệu các trường mầm non, mẫu giáo.
Tham gia Hội thi các thí sinh là giáo viên dạy giỏi được tuyển chọn từ 16 trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện. Hội thi năm nay được tổ chức theo tinh thần đổi mới của Sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo, các thi sinh dự thi phải trải qua 2 vòng thi bao gồm:

Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể đối với giáo viên mầm non theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các hoạt động thực hành tham gia hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng trẻ em của lớp. Không được dạy thử hoạt động thực hành tham gia hội thi ở bất cứ đâu trong năm học tổ chức hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 03 ngày trước thời điểm thi dạy;

Trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút, sử dụng công nghệ thông tin để trình bày. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân trước đó.

Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục & đào tạo; các giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương;

Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.