THI THỰC HÀNH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020

THI THỰC HÀNH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện theo kế hoạch số 1072/KH-PGDĐT-GDMN hôm nay ngày 19/12/2019 tại trường mầm non Phú Đức xã Phú Đức, Phòng GD&ĐT Tam Nông tổ chức phần thi thực hành “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” Bậc học mầm non, năm học 2019-2020.

IMG_20191220_092044

 Tham dự phần thi thực hành trường mầm non Phú Đức gồm có 4 thí sinh là giáo viên đang giảng dạy tại các lớp chồi và lá, với các lĩnh vực bốc thăm lần lượt như lĩnh vực phát triển thể chất, lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, lĩnh vực phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội.

20191219_080904

20191219_085819

IMG_20191220_091209

IMG_20191220_091154

IMG_20191220_091132

 Phần thi thực hành hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện” là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn bổ ích, tạo điều kiện cho các giáo viên trong trường thể hiện năng lực tự học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.