TỔNG KẾT- SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM LẦN 3

IMG_20180416_162902IMG_20180416_162927
Ngày 14/04/2018, Trường Mầm non Phú Đức, phụ trách cụm trưởng cụm 1 Tổng kết sinh hoạt chuyên môn cụm 1 lần 3 năm 2017 – 2018. Tham dự ngày hội tổng kết kết này có tất cả 6 trường tham dự: trường MN Phú Đức, trường MN Phú Ninh, trường MG An Long, Trường MG Phú Thành B, trường Mg Phú Thọ, Trường MG Phú Xuân.

Hội thi mang đến nhiều niềm vui và tiếng cười của các cán bộ và giáo viên tạo cơ hội cho các cán bộ giáo viên nâng cao chất lượng công tác chuyên môn GDMN và tạo điều kiện cho các trường trong cụm giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

IMG_20180416_162917IMG_20180416_162920

Tạo điều kiện cho các giáo viên tự tin hơn khi đứng trước đám đông, có điều kiện cập nhật bổ sung những thông tin mới làm phong phú thêm vốn kiến thức chuyên môn, được tiếp xúc nhiều hình thức sinh hoạt, được bồi dưỡng nâng cao tay nghề, vững vàng trong hình thức tổ chức các hoạt động dạy học từ những đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị với những phần thi sôi động, phong phú, hấp dẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

IMG_20180416_162907

Tham dự tổng kết năm học này trường mầm non Phú Đức đạt giải I, trường MN Phú Ninh giải II, MG Phú Thành B giải III, MG Phú Xuân giải KK, MG Phú Thọ giải KK, MG An Long giải KK.

IMG_20180416_162902