Trường Mầm non Phú Đức tham gia hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Tại Phòng giáo dục Huyện Tam Nông

Trường Mầm non Phú Đức tham gia hội nghị  tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Tại Phòng giáo dục Huyện Tam Nông

IMG_20200528_101329

Thực hiện Công văn số 1333/SGDĐT-GDMN ngày 04 tháng 10 năm 2019 về việc hướng dẫn tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”,

IMG_20200528_101340

IMG_20200528_101333

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Trường Mầm non Phú Đức tham gia Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020.

IMG_20200528_101325

Tham dự tại hội nghị có 16 trường mầm non, mẫu giáo và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện Tam Nông. Đến với Hội nghị trường Mầm non Phú Đức chia sẽ bài Tham luận “Các giải pháp về xây dựng môi trường vật chất trong và ngoài lớp học đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi và học của trẻ mầm non trong việc thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Qua bài tham luận này trường mẩm non Phú Đức nêu rõ được các giải pháp để xây dựng môi trường bên trong và bên ngoài lớp học. Cũng như sau khi lắng nghe các bài tham luận của các trường mầm non Phú Cường, mầm non Tràm Chim, mẫu giáo Hòa Bình đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Hội nghị tổng kết 5 năm lần này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông khen thưởng 08 đơn vị và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Trong đó trường Mầm non được Phòng khen thưởng 1 giáo viên và 1 tập thể.

20200527_171126(0)

20200527_171515

Trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông trường Mầm non Phú Đức tiếp tục thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể cho chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong đơn vị mình.