HỘI NGHI VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC 2020-2021

Chiều 13 giờ 30 ngày 23 tháng 09 năm 2020, Trường Mầm non Phú Đức long trọng tổ chức Hội nghị Công chức – Viên chức năm học 2020 – 2021 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020. Đồng thời đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021. Với sự có mặt 23/23 công chức, viên chức trong trường.

3 Toàn thể công chức, viên chức và nhân viên của nhà trường đã tham gia Hội nghị trong không khí vui tươi, phấn khởi. Qua Hội nghị đưa ra nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, cải tiến phương pháp dạy và học nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.Tại Hội nghị bà Võ Thị Minh Sương – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021. Đồng thời gợi ý thảo luận những chỉ tiêu cần đạt được trong năm học mới.

20200923_140024 Tại Hội nghị bà Trần Thị Kim Chi – Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học 2019 – 2020. Đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 -2021.

5 Với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp xây dựng hoàn thiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Đặc biệt Hội nghị tập trung thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm học, các chỉ tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học, giáo dục học sinh theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm theo hướng tích cực, lồng ghép và tích hợp; nâng cao vai trò của giáo viên làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp với phụ huynh trong việc tổ chức ăn bán trú tại trường; giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Để thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua trong nhà trường. Công đoàn phối hợp với nhà trường ký cam kết tại Hội nghị đầu năm học.Đồng thời cuối buổi Hội nghị nhà trường thông qua Quyết định khen thưởng phong trào trang trí nhóm lớp đầu năm học 2020-2021.

IMG_20200928_092323 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường mầm non Phú Đức năm học 2020 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi công chức, viên chức, nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm của mình, vượt trên những khó khăn với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên. Trường mầm non Phú Đức vững tin sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

8