SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LÁ

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LÁ

Sinh hoạt chuyên môn tại trường là một hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại chỗ, từ thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên. Sinh hoạt chuyên môn giúp cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

Ngày 20/12/2019, tổ khối lá tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch đã đề ra, thành phần gồm có tổ Ban giám hiệu, tổ trưởng và giáo viên các lớp lá.

01

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 12, các đồng chí cán bộ và giáo viên được dự giờ 02 lĩnh vực: 01 lĩnh vực phát triển thẩm mĩ là làm chuông gió, 01 lĩnh vực phát triễn nhận  thức: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tương, nhận biết số 7. Cả 02 hoạt động đã được các cô giáo chú trọng đổi mới phương pháp theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Với lĩnh vực phát triển nhận thức do cô giáo Bùi Thị HaLen thực hiện với sự chuẩn bị đồ dùng chu đáo, phong phú, đẹp mắt, nội dung giờ học đảm bảo mục tiêu đề ra, các kiến thức cung cấp cho trẻ được diễn ra dưới dạng các trò chơi, thực hiện xuyên suốt tiết học, trẻ được tự do thoải mái cùng khám phá, thảo luận, trải nghiệm để tiếp thu kiến thức và phát triển khả năng tư duy, sáng tạo.., đặc biệt lĩnh vực phát triển thẩm mĩ do cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai thực hiện, cô đã tái sử dụng những nguyên vật liệu như vỏ chai, ống hút, lon sữa do phụ huynh đem đến lớp, để trẻ sữ dụng các kỹ năng cắt, thắt dây, xỏ xâu, luồn hạt để tạo thành chuông gió đep mắt và sáng tạo và cô đã tặng cho trẻ mang về nhà chơi….

17

14

11

Cuối buổi sinh hoạt chuyên môn, cán bộ quản lý đã tổ chức rút kinh nghiệm, các đồng chí giáo viên thảo luận sôi nổi và ghi nhận sự sáng tạo, cố gắng nỗ lực của hai đồng chí giáo viên tham gia tổ chức hoạt động. 02 hoạt động đã giúp cho giáo viên được trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, trẻ hào hứng tích cực tham gia vào các hoạt động, tiết dạy được đánh giá cao về phương pháp tổ chức và kết quả đạt được trên trẻ.

15

12

Đây cũng chính là những buổi sinh hoạt chuyên môn thật ý nghĩa, thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn các giáo viên trong trường khác đều lĩnh hội được sau buổi sinh hoạt chuyên môn là những ưu điểm của tiết học và rút ra được những hạn chế còn mắc phải trong quá trình của tiết dạy, qua buổi sinh hoạt chuyên môn có thể trao đổi với nhau những kinh nghiệm, hình thức, hoạt động hay mang lại hiệu quả cho quá trình dạy trẻ ở lớp cũng như trao dồi kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân mình và điều đó cũng giúp nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp dạy và học cho trẻ. Nhằm phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng chuyên môn trong năm học.