TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

FB_IMG_1537147172422

Thực hiện theo hướng dẫn số 1025/PGDĐT-HCTC Về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tam Nông, Trường mầm non Phú Đức; ngày 15/9/2018 đã tổ chức “ Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018-2019”

Đại biểu dự hội nghị được nghe báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019; Thực hiện quy chế dân chủ; Thu chi tài chính 2017 và quy chế chi tiêu nội bộ 2018; Báo cáo kết quả thực hiện của Ban Thanh tra nhân dân,…

Tại buổi Hội nghị, các đại biểu được đóng góp, chia sẻ việc thực hiện nhiệm vụ, công tác, đời sống của từng cán bộ, công chức, viên chức của trường.

Từ đó, tìm ra các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế và phát huy những mặt đạt được trong năm học 2018-2019. Đặc biệt tại Hội nghị, các đại biểu chútrọng về thực hiện dân chủ và việc nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

 

FB_IMG_1537147134961

Thực hiện và phát động thi đua năm học 2018-2019, đồng chí Huỳnh Thị Huyền Trân, Chủ tịch Công đoàn thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm học 2018-2019 và các chỉ tiêu trong năm học 2018-2019  được các đại biểu nhất trí. Sau đó, công chức, viên chức và Công đoàn kí giao ước thi đua năm học 2018-2019. Qua đó thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức để đạt những thành tích cao trong năm học 2018-2019.

Kết thúc Hội nghị đại biểu thống nhất với Nghị quyết hội nghị và quyết tâm thực hiện đạt được trong năm học 2018-2019 với những thành tích cao nhất 100%.